01 Aralık 2020 Salı
Anasayfa > Yazarlar > Av.Ibrahim Halil Eroglu > ZİHİN KONTROLÜ KEDİNİN FAREYE BOĞDURULMASI
Av.Ibrahim Halil Eroglu

ZİHİN KONTROLÜ KEDİNİN FAREYE BOĞDURULMASI

21.04.2020 21:06 12 14 16 18 yazdır
Yazar : Av.Ibrahim Halil Eroglu

Psikoloji de bir hikaye var..Kediye hiç beklemediği anda gaz sıkarsın ve farenin olduğu kavonoza bıraktığında kedi fareyi gördükçe camı tırmalayıp kaçmaya çalışır..Ani şok ve korku ile kedi kendi güç ve silahlarını unutmuş sadece kaçmaya odaklanmıştır.. Fare ac ve vahşileştirilmişse kediyi boğar..
                    Bireyin kendi istek ve bilgisi dışında ,çeşitli yollarla yönlendirilmesi zihin kontrolü olarak adlandırılmaktadır.. Siyasi partiler,tarikatlar ,istihbarat örgütleri psikolojik yöntemleri kullanmak sureti ile insan ve tabi oldukları topluluklardaki davranışları yönlendirebilirler.Kullanılan arac ve yöntemler ;
                                   -Propoganda,,
                                   -Psikolojik Harp
                                   -Kimyasal maddeler,
                                    -Elektromanyetik dalgalar, olarak  kullanılmaktadır ..
                   Daha önceki yazımızda beyin ve bölümleri ile insan davranışları üzerinde zehirli gıda,stres kaynaklı gıda ile hormon salınımını belirleyerek davranışları yönlendirebiliriz demiştik.Beyin faaliyeti olan zihinin yönlendirilmesi bir etkileme aracı konusudur....Profesyoneller tarafından kullanılır..
                   Beynin belirlenmiş bölümlerine nokta uyarılar gönderilerek şok vuruşlar , etkili olarak kullanılr.. CIA’den emekli Juliane Mc Kinney, klasik bir zihin kontrol operasyonunun neleri kapsadığı nı sıraladığı raporunda yedi aşamadan bahsetmektedir.Yakın geçmiş zaman da karşılaştığımız toplumsal travmalara uyguladığınızda tanıdık gelecek 
                            1) Hedef kişiden, gelecekteki istismarlarda kullanılmak üzere, kişisel ve biyolojik örnekler toplamak gayesiyle uzun süreli, gün boyu süren fiziksel ve elektronik gözetim.(Bilgi havuzu)
                            2) Deneğin aşırı baskılara dayanma kapasitesini incelemek için peş peşe yapılan açık ve örtülü tacizler(Ergenekon süreci ve kurgulanmış delillerle itibarsızlaştırma)
                            3) ABD Adalet Bakanlığı tarafından halen 'öldürücüden daha hafif silahlar ve gözetim sistemleri' olarak tanımlanan teknolojileri içeren, aşırı intibaksızlığa ve yeteneklerin ortadan kalkmasına neden olacak ağrılar yaratmayı amaçlayan yönlendirilmiş enerji tacizi(Yurt dışı operasyonlardaki Kaşif Kozunoğlu-Kıbrısın görünmez kahramanlarından muzaffer Tekin ,Jitem kurucusu Arif doğan vefatından önce cezaevi sonrası sağlık problemleri yaşadı)
                            4) Deneğin kafasında ve denek uykuda iken rüyaların evrensel gelişimini etkileyebilen şuuraltı seslere sebep olma kapasitesindeki nörosibernitik/psikoteknolojilerle deney.(UZAKTAN menzil içindekilere sinyal göndererek nufuz etme)
                            5) Uzun dönemde deneği kendi itibarını yok etmeye yönelik davranışlara ve ifadelere zorlamak için deneğin uzun dönemli manipilasyonu(Ergenekon sürecindeki fuhuş, casusluk isnadları)
                           6) Deneğin tecridi ve mali yönden yoksullaştırılması(Fetöcü olmayan tacirlerin başına gelen haciz ve iflaslar ile şirket el değiştirmeleri )
                           7) Deneği intihar veya cinayet şeklinde bir şiddet hareketine zorlamayı amaçlayan sürekli taciz ve tahrik.(Ali tatar gibi şahsiyetlrin başına gelenler )”
    Amerikan istihbaratı bilimsel çalışma usul ve şartlarını, insani olmayan şekillerde  uyguladıgı Küba da Askeri hapishane olarak Gutonono ,Irak ,Suriye gibi ülke dışı cezaevilerin de yasal ve kamuoyu baskısından uzak deneysel ve insanlık dışı davranışlarda bulunduğu siyasal bir gerçektir. 
BEYİN YIKAMA VE AÇIK TACİZ
                  Açıkça izlenen şahıslar da kullanılır ..’’ÖN ŞARTLANDIRMA’’için kullanılır..Elekronik takibatta artık kişi az dan az çokdan gider deyip suçlu olmadığı halde suçluymuşçasına pervasızlaşır ve sonun da  kilit olur . Açık taciz bazen de elektronik ortamdaki tacizi örtülemek için de kullanılır.. Uzun dönemli baskı sırasında kişinin çözülmemesi imkansızdır..Özel bilgi sahibi şahıslara bu çapraz yöntem uygulanır ve bilgi tehditi ile saflara çekilir.. Kim gibi bir zaman kredi kartları ile iligli cop cop atan bir ticaret odası başkanı vardı ..Sonra dolar ve yumoşlarına elkonulup biraz içeride bırakılınca sesi soluğu çıkmadı... . 
                  Aynı zamanda açık taciz; kişiyi ideolojik, dini ya da felsefi bir gruba dahil etme, bu tür gruplara muhalif tavır sergileyenlere karşı ve gruptaki kişilerin suç unsuru taşıyan eylemlerinin üstünü örtmek maksadıyla yapılan bir yıldırma operasyonu olarak da düşünülebilir. Sosyal medya da lehe ve aleyhe akışkanlıkların tamamında biraz dikkatli olanlar bu yöntemi farkedebilir.
                 İş verenlerin, yöneticilerin ya da grupların tehlikeli olarak gördükleri yahut onların haksız eylemlerine itaat etmeyen bireylere yönelik uyguladıkları bir taciz şeklidir. Bu sindirme operasyonu zorba kişiler ya da gruplar tarafından yalnız veya azınlıkta olduğu ve kendisini savunamayacağı düşünülen kişi ya da kişilere yapılmaktadır. Fetöcü teröristler tarafından Ergenekon la başlayan dalga dalga devam eden operasyonlarda bu yöntem uygulanmıştır.. 
                Zihin kontrolü ilk insan topluluk haline başladığı klan dönemlerinden itibaren kişisel iradesini, topluluk iradesine bırakması ile olmuştur.. Klan reisi kendisine daha çok yalakalık edeni yanından ayırmazken, kişisel ifade hürriyetini de bireyin elinden almaktadır. Gelişmiş toplumlarda da daha çok itaat eden daha gözdedir. ‘’İtaat et Rahat et’’ şeklinde bir dönem başbakanlık yapan tarafından da dile getirilmiştir. Topluca beyin yıkama seronomisine örneklik teşkil eder. 
                Eğitim sistemi ve devlet organları süreklilik arz eden bu yöntemi kolaylıkla uygulaya bilirler İngiltere de kalabalığın içinden gelen bir kişinin Türk olduğunu konuşmasını duymasanız bile bakışları-grup içinde gezmesi -etrafına bakışı gbi hallerinden  anlarsınız ..
                 Beyin yıkaması gerçekleşen kişi ile genetik davranış arasında çelişki meydana geldiğinde kişi anlık kaçışlarla çözüm üretir.. Sınıf atlamaya ,yeni bir sosyal gruba girmeye caba sarfeder..Okul çağlarında sürekli iletişim etkileşim kanalları ve sesli yayın,yazılı yayın okumaları ile bir insanın nasıl silah haline getiirildiğini general bile olsa devletine ve sivillere silah cekebildiğini yaşayarak gördük
FİKİR VE İDEOLOJİ AŞILAMA
                Bireyi kontrol altına almak isteyen grup ,onun kişisel ego ve tatmini, BEYİN VE DAVRANIŞ KONTROLUNDEN sonra ,bilgi edinme ve haber alma kaynaklarındaki, standartları da belirler .Bu aşamada a geleceğe ilişkin tüm bilgi, benlik ve hayalleri artık tahakküm altına alınmış demektir.
                Bilgi kontrolü ,onun grubu eleştirme yeti ve yetkisini de elinden alır .Kişi kendisine verildiği kadarını aır ve dünyayı ondan ibaret sayar. Uyanış olmasın diye eski üyelerle kesinlikle görüşme olmaz.Yasaktır..Grup tan Bir kanka ,body vazifesi yapar.. Her biri diğerinin muhbiridir.
                 Gurup medyası ''bilgi ve haber'' in asıl kaynağıdır.. Baskasına musade verilmez,onlar satılmış haindir. ..Gurup dışı hayat yoktur.. Korkularla ''bireyin davranışı'' denetim altına alınır. Yapılan hataların, sorumlusu bireydir. Lider asla sorgulanmaz..Kişi 'gurup bütünselliğini' sağladığında, artık birey olarak değil ,gurup üyesi olarak vardır. Ayrı olması düşünülemez.. Tek başına ayakta duramayacağı ,gurubun desteği ve ilahi gücü her zaman yardımcısıdır.. Beyin yıkama psikolojik, nörofarmakolojik, nörofizyolojik, hipnotik ve daha ileri metotlar yoluyla insanın kişiliğini, karakterini, ideolojisini, inançlarını, düşünme biçimini, prensiplerini değiştirmek için kullanılan bir yöntemdir..Tarikatlar beyin yıkamada uzmandırlar.. Sırf bu yöntem bile pek çok tarikatın arkasında istihbarat örgütlerinin olduğuna karine teşkil eder.
TELKİN VE TELKİNE YATKINLIK 
                    Hipnoz ve tekrarlanan ritüeller yöntemi  uygulanır. Haşarı olmayan bir çocuğu ‘’yapma ‘’dediğinde hemen uyar ama bazı çocuklar hemen uymayabilirler ..Beyin yıkama aşamasından sonra hedef birey de telkine ilişkin uyarılar,ters tepmemesi için  ''yavaş yavaş'' yapılır ya da ''hipnotik'' yöntemler uygulanır.Tamam içki iç bir şey olmaz.. namaz kılmasan da olur..Gibi telkinler daha sonra  mahlle baskısı dediğimiz hususlarla birlikte değişime ugrayacağı zaten cemaat yöneticisi tarafından bilinmektedir. 
PROPOGAN DA VE İLETİŞİM ARAÇLAR 
                    Propaganda amacını gerçekleştirmek için yani insanın duygu, düşünce ve davranışlarını etkilemek veya değiştirmek maksadıyla birtakım iletiler, simgeler kullanmaktadır. Bu unsurları yaymak için de çeşitli kanallara ihtiyaç vardır.
                    İletişim araçlar; mesaj dağıtım yöntemlerine göre dört kategoriye ayrılmıştır. Bunlar;
                    -Yüz yüze haberleşme; mitingler, gruplar, sosyal faaliyetler ve kişisel temaslar yüz yüze haberleşme ortamlarındandır. 
                    -Göze hitap eden haberleşme araçları; çizgi filmler, resim veya slaytlar, broşür, gazete, afiş, bildiri, kitap, dergi, risale gibi basılı araçlar, tuhafiye, biblo ya da üzerine mesaj basılabilen herhangi bir parça eşya gibi basılı ürünlerdir. 
                     -Kulağa hitap eden haberleşme araçları; en yaygın olanı radyodur. 
                     -Hem göze hem kulağa hitap eden haberleşme araçları; en başta gelenler; televizyon, sinema ve internettir. Bu şekilde toplumun düşünce şekline yön verilir.
BİLİNÇALTI MESAJ 
                      İletişim yoluyla bilinçaltına mesaj aşılamanın birçok yöntemi vardır. Elektronik medyanın başvurduğu tekniklerden bazıları ''duyu eşiği altı ses', ''geçmişe gizleme'','' tachististopic flaşlar'', ''imaj eşleştirmeleri''dir. Yazılı basınsa en çok gömülü mesajları, imaj eşleştirmelerini ve sembolizmi kullanır Miting  şarkılarında  bazı rapçilerin mesajlarında bu tür gizemler vardır 
PSİKOLOJİK SAVAŞ
                      Dışarıdan gelen algılarla beyni kontrol etmek mümkündür. Zaten toplumsal beyin kontrolü her zaman var olmuştur. En dikkat çeken örneği Hitler’dir. Hitabet sanatını ve diğer teknikleri çok iyi kullanarak insanların zihinlerini kontrol etmiştir.Propaganda Yıldırma İnandırma gibi yöntemler kullanılır “propaganda’, zihin kontrolü, medyanın kontrolü, toplu telkin ve beyin yıkama ile ‘gerçekmiş gibi’ göstermektir.
                      Merhaleleli psikolojik savaşda    birinci aşaması, düşmanını ve kendini iyi tanımaktır. İkinci aşama, baskı ve ikna tekniklerini kullanarak karşı tarafta psikolojik çöküntüye yol açmaktır. 
                      Psikolojik savaşın ,saldırı ve savunma silahı; propaganda, eğitim ve provakasyondur.Cephesi ise tüm iletişim kanaları ile yayılan bilgidir.. Bu savaş yönteminin amacı, insanları ikna etmek ve onlarda düşünce, duygu ve davranış değişikliği yaratmaktır
PSİKOLOJİK TRAVMA 
                      İstihbarat örgütleri işkence yöntemlerini kullanmak ve bun zihin kontrolü projelerin de uygulamaktan sakınmazlar. İşkence altında olmak yoğun stresi gerektirir. “Stres insanlarda HPA ekseni denen bölgelerin aktivasyonu aracılığıyla aşırı CRF, ACTH ve kortizol salınmasına” yol açmaktadır. “Bu etki ise beyinde pek çok geri dönüşsüz nöron ölümüne, (apoptozise )neden olur. CRF aşırı salgılandığında depresyon oluşur. Dönülmez arızalar bırakır.Kişi insanlığından utanır..12 Eylül dönemi toplu işkence programları ,karıştır barıştır kuralını uygulamak için sabahtan akşama kadar birbirine düşman guruplara istikal marşı okutulmuş,bilinçli oalrak  her gurubun başına diğer guruba sempatisi olan asker ve subay verilerek travma nın derinleşmesi sağlanmıştır 
TECRİT VE İŞKENCE 
                    Tecrit işkencenin farklı yöntemlerde uygulanma şeklidir. İnsannın duyularından arınıdırılarak yok edilmesidir. Amaçlanan insan kişiliğini yok etmektir. Soyutlanmış hale geçerek doğal süreçdeki uyarıcılardan mahrum hale gelirsiniz. . 
                     CİA tarafından uygulanan zihin kontrol programlarından biri 1951’de, ‘’ Uzun bir tecridin ardından, deneklerin çoğu, uyanıklığı uykudan ayırt edemez bir duruma gelmiştir Birkaç deneğin ise alışılmadık görsel ve işitsel halüsinasyonlar gördüğü kaydedilmiştir.Dr Hebb’in araştırmasın dan elde edilen verilerle göre “tecrit edilmiş bireylere propaganda uygulaması, davranışlarda ciddi derecede değişikliklere yok açabilmektedir. Ek olarak, Hebb bu tarz şartlar altında kişisel başetme yetisinde ciddi düşüşler gerçekleşirken, halüsinasyon ve şüpheci algılama oranlarında kayda değer artışlar meydana geldiğini de ortaya koymuştur.Yine Kuzey İrlanda bölgesinde sürdürülen his iptali uygulamaları ise bir paket program şeklindedir ve kendi içinde bir bütünlüğü vardır. Gece yarısı ansızın uyandırılarak dövülme, bulunulan yer ve zamanın belirsizleştirilmesi, yalan ve küfüre maruz kalınması, ‘çözülme işleminin’ parçalarıdır. Dehşete düşürme ve küçük düşürme eylemleriyle tüm psikolojik savunma mekanizmalarının devreden çıkarılması amaçlanmaktadır. “Şahsın çırılçıplak resimlerinin çekilmesi, kaçarken idrarını çıkarmaya zorlama, tuvalete gitmeye izin verilmemesi, değişik sadizm uygulamaları ve cinsel tacizin her çeşidi sözkonusu olabilmektedir. (…) Bu arada düşük kalorili ya da kalorisiz yiyecekler verme, terleterek aşırı su kaybına yol açma, yüksek ısıya ve geceleri dondurucu soğuğa maruz bırakma, uykusuz bırakma ve dokunma hissini yok etme gibi kimi işkencelerle vücudun psikolojik fonksiyonları düzensizleştirmektedir.” Tüm bu işkenceler, beyin yıkama veya derin sorgulama olarak adlandırılabilecek akademik bir olgudur. Uygulamaların maksadı, şahısta geçici psikoz ya da çıldırma hali meydana getirmektir. Ama ne yazık ki geçici olması istenen bu rahatsızlıkların çok kalıcı sonuçlar doğurabilmektedir
HİPNOZ
                        Hipnoz, düşünceyi durdurma ve düşünceyi yönlendirme gibi belli yöntemleri ve teknikleri içerir.Düşünme hissetme davranışı ne olacağına dış müdahele ile karar verilir 
                        CIA’in uyuşturucu ilaçlarla yaptığı deneyler,ABD hükümetinin yürüttüğü çok gizli zihin kontrol projesinin sadece bir bölümüdür. Bu deneyler binlerce şahıs üzerinde yıllar boyu sürdürülmüştür. “Bu araştırmalar; hipnoz tekniği, narkotik-hipnoz, elektronik olarak beynin uyarılması, ultrasonik mikrodalgalar,alçak ses frekanslarıyla davranışların etkilenmesi ve davranış değişikliği terapisidir. 
                        Bir kişi kendi kendini telkin yoluyla uzun bir uyku süreci yaşamakla, olumsuz koşulların baskıcı durumlarını azaltabilmekte hatta bu şartların üstesinden bile gelebilmektedir. CİA, bir kişinin hipnoz karşısındaki direnişini azaltmak amacıyla ilaçların nasıl kullanılması gerektiğine yönelik bir araştırma yapmıştır. Bu maksatla kullanılan ilaçlar genellikle tansiyon düşürücü ve sakinleştirici ilaçlardır. Tansiyon düşürücü ilaçlar kişide bir rahatlama sağlar, rahatlamanın ise telkini arttırdığı düşünülmektedir. Teşkilat kendi faaliyet alanını yalnızca LSD ve benzeri ilaçların kullanımıyla sınırlamamıştır.
KİMYASALLAR
                        Kimyasalllar aslında biyolojik silah gibi amacı dışında kullanılması insanlık suçudur.. Kişiyi bir canavara döndürüp ,canlı bomba yapabileceği gibi seks makinasına da dönüştürebilir etkileri vardır.. Kendi kendini tokatlayan bir deli gibi sürekli arakasına sağı solunu kontrol edip halüsinasyonlar göstererk normal kişiyi bile delirtebilirsin .Neyi ne oran da verceğini bildiğin an karşı tarafın hiç şansı yoktur.. Bunlar;
Esrar (THC), sodium pentotal gibi bir çok madde bireysel zihin kontrolü amacıyla kullanılmıştır. THC’nin etkisinde bilinç dışına ait çeşitli bastırılmış motifler, imajlar ortaya çıkar.
LSD, MDA, STP, Mescalin, PCP, İbogain Gerçeklik duygusunu azaltan Güçlü halüsinojenler olan  algılanmakta olan her şeyin kırılmasına bükülmesine (distorsiyona uğramasına), renklerin, seslerin veya bilinç dışından gelen her türlü düşüncenin değişmesine yol açar. Bu gibi diğer ilaçlarla bir kült içinde insanı trans haline sokmak ve istenilen amaçlar doğrultusunda kullanmak mümkündür. 
Sodyum pentotal, kemo-hipnoz yapmaktadır ve bunu insanları konuşturmak için kullanmışlardır. Gerçekten kimyasal ajanlar kullanılarak yapay anksiyete, hipnoz, rüya görme hali, ağrıya duyarlılığın artması veya azalması, hafıza kaybı veya hatırlatma, sersemlik, psikoz, yaratıcı düşünce veya aşırı duyarlılık oluşturulabilir .Jeanne Safer sabahları kemoterapi alıyor ve yol üstünde takside kendini hipnotize ediyor 
LSD ilk defa 1938’de sentetik olarak elde edilmiş, sonra çavdar mahmuzu taneciklerinden doğal olarak bulunmuştur. 1960’lı yıllarda kullanımı serbest bırakılmıştır.Bu ilaç insanlarda anormal, beklenmedik davranışlar yaratarak onları gülünç, kötü duruma düşürmek için kullanılabilir. Örneğin çayına 200 mikrogram LSD damlatılan bir kişi, bu maddeyi bilmiyorsa verdiği bir konferans esnasında, kahkahalarla gülmeye başlayabilir ya da sıvı THC de buna benzer, uyumsuz sayılabilecek davranışlara yol açabilir.İçkisine LSD veya uyuşturucu katılan kişilerin kolay intihar ettikleri ve kolay insan öldürdükleri bilinen bir gerçektir. LSD’nin sinir sistemince emilmesi hızlıdır ve kişi sırayla üç değişik etki duyar: 1.Kalp atışının hızlanması, atardamar basıncının yükselmesi, sindirim bozuklukları. 2.Algılama etkileri: Görsel ve işitsel belirtiler. 3.Ruhsal etkiler: Zaman kavramının bozulması, düşünce akışında bozukluklar, uyanıkken düş görme hali, kişilik kaybı duygusu, şiddetli değişmeler, kendilerine ya da başkalarına saldırganlık hali.”Hatırlayın Yaser Arafat  Fransa ya tedavi için ölüm döşeğinde gönderiliyor ama dudaklarını büzerek eliylle dudaklarından öpücük gönderirken kendi statüsü ile bgadaşmayan davranışı gösterirken Mossad ın yada siyasi rakiplerinin boş durmadıgını göstermiştir. 
                Uyuşturucunun etkisindeyken paranoya belirtileri gösterenler de mevcuttur. Amfetamin gibi kimi kimyasallar (10-30 mg) alındığında problem çözme ve öğrenme yeteneği hızlanır. Doz artınca (50-70 mg) biraz paronaya başlar, kişinin alt yapısında psikoz varsa o tetiklenir. 100mg civarında ise bu uyarıcı bir halüsinojene dönüşür, halüsinasyonlar görülmeye başlanır.Kimyasal savaş için sentezlenmiş olan 
MDMA isimli uyarıcı, insana barış ve uyum hissi verdiğinden istihbarat örgütleri tarafından düşman askerlerinin yiyeceklerine katılmak suretiyle kullanılmış. Bu ilaç daha sonra depresyon tedavisinde etkili olmuştur. 
EA 1729’un potansiyel olarak tehlikeli bir uyuşturucu olduğu belirlenmiştir.Ayrıca kronik bir şekilde psikoz, ruhsal bozukluk oluşturma olasılığı özellikle deneğin şizofren eğilimli olması durumunda mevcuttur.
MESCALİN, Peyote kaktüsünden elde edilen ve yine Kızılderililerin kullandığı  halüsinojen bir maddedir. Mescaline, şahsiyet parçalanmasına(depersonalizasyon) sebep olur; en ufak şeylerin bile şahıs tarafından önemsenmesine yol açar. 
METAMFETAMİN.Cinsel davranışlarda değişiklik ve aberran(değişik, sapmış) bir yapı oluşturmak, bu amaçla yüksek doz metamfetamin(80-100mg) insanlara gizlice verilerek, afrodizyak etkileri incelenmiştir. Metamfetamin beyinde dopamine ve norepinefrini arttırarak, limbik sistemde korkunç bir cinsel fırtına yaratabilir. Aberran davranışlara eğilimli kişilerde bu davranışları ortaya çıkarır. 
BZ, Zombileştirir .Çok kuvvetli bir halüsinojen olan BZ askerlerin daha saldırgan olmasını sağlar. BZ kod adlı madde 40 saat ile 4 gün arasında etkili, insanda delirium (delirme hali) yaratan bir drogtur. BZ kulanan kişi, çevresinden tamamen izole olur, bir zombi gibi dolaşıp söyleneni yapar. Aşırı saldırganlık, paranoya, süreğen psikoz bu ilacın etkileri arasındadır. Skopolamin gibi bazı halüsinojenlerin de benzer etkileri vardır.
İbogain.bir halüsinojen olup insan beyninde yaklaşık 2 gün süren psikedelik (bilinci değiştirip, genişleten)bir yolculuk yaşatan çok güçlü bir halüsinojendir ve eroin, kokain bağımlılığında kullanılmaktadır. İbogain kişide çok farklı bilinç halleri yarattığı, geçmişe ait tüm anıları bir film şeridi gibi hatırlattığı, bilinçli rüya görme hali sağladığı için psikiyatırların, nörobilimcilerin ve kaçınılmaz olarak da istihbarat örgütlerinin ilgisini, aynı LSD gibi çekmiş bir ilaçtır. 
Sodyum pentothal iğnesi: Bu ilacın tesirinde kalanlar, sorulan sorulara yalan cevaplar verememektedirler. Batı’daki polislerin bu ilacı kullanmalarına rağmen mahkemelerde delil olarak kullanılmamaktadır. Ancak kanıtların yeri ilacın etkisiyle söylenirse mahkemede delil sayılmak tadır. 
Haloperidol Son yıllarda özellikle öne çıkan ilaç dır.. Bu ilaç tipik bir antipsikotiktir ve butyrophenone sınıfından kabul edilir. Farmakolojik etkileri fenotiyazinlere benzer. Haloperidol 1960’dan sonra şizofreni tedavisinde kullanılmaktadır. Ancak daha çok siyasi amaçla kullanılan sabıkalı bir üründür
Antropine  Yüksek doz atropine unutkanlık yapabildiği gibi, uzun süreli hafıza kaybı yapan daha güçlü bazı maddeler de mevcuttur, bu ilaçların “sıcak ve soğuk savaşlarda” kullanıldığına dair pek çok delil vardır. Örneğin ibotonik asit veya kainik asit, beynin hafıza ve üç boyutlu uzay algısından sorumlu hipokampus denen bölgesinde veya limbik sistemde geri dönüşsüz nöron ölümüne, aşırı unutkanlığa, psikoza ve sara nöbetlerine neden olabilir. Bu gibi kimyasal maddeler ‘geri dönüşümsüz etkilerine ragmen’ bazı istihbarat örgütlerinin cellat psikiyatrları tarafından insanlar üzerinde denenmektedir.
                 Normal insanlara yüksek doz antipsikotik ilacın verilmesi, aşırı sersemlik, huzursuzluk yaratabilir veya bazı NMDA reseptör antagonisleri insanlarda deliriumlar (delirme hali)oluşturabilir ve tıp bu tarz maddeleri istihbarat örgütlerinin emrine ‘hipokrat yeminini çiğneyerek’ sunmaktadır.Oysa Kirha kalesi alınırken helloborn çiçeği zehri ile tüm kale halkı ve aserleri suyla zehirlendikten sonra bu  yemin metni tıba dair bilginin insan sağlığı dışında kullanılmayacağına dair yemin doğmuşdu..
              BEYNİN ELEKTRO ŞOKLA UYARIMI MİKRO ÇİPLER GAZLAR ELEKTRO MANYETİK DALGALAR
               Uzaktan zihin kontrolunun sağlanması alt beyne mesajlar gönderimi sinema ve tv lerle olduğu gibi vücuda yerleştirilen mikroçiplerle de bu etkileşim sağlanmaktadır. 
                Sinek ve böceklerin kovalanması ve piyasa da fare savar olarak bilinen aletler hep aynı mantıkla süper sonic ses dalgaları ile  çalışır..Boğa ya ispanya da yerleştirilen bir çip le uzaktan kumanda  ile  kırmzıyı gördüğünde kızdıran saldırganlaştıran beyin bögesine  elektrik dalgası gönderilirken ,aynı anda yaylım daki mutululuğu ile ilgili beyin bölümüne elektirk gönderildiğinde uysal bir kuzuya kumanda il e dönüşmektedir. 
                  İnsan beyninde görüntü algısını uzaktan bir etkiyle oluşturulması, özel ilaçların tesiriyle veya beynin elektriksel uyarımı ile mümkün olabilmektedir.Sesi dağıtmadan yönlendirme kudretini bilim gerçekleştirmiştir. 
TORUN HALİLİ
Yazarın Son Yazıları
Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.