27 Eylül 2021 Pazartesi
Av.Ibrahim Halil Eroglu

BAK DEDECİĞİM

07.02.2021 01:37 12 14 16 18 yazdır
Yazar : Av.Ibrahim Halil Eroglu
BAK DEDECİĞİM.... 
Bir dede, torunu almış karşısına sohbet ediyor.. Türkiye de geçen bu sohbette Atatürk ve cumhuriyete dair mutlak değer anlamı taşıyan ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI hakkında tanımlamalar da bulunan bu dedeyi bakalım tanıyacak mısınız? 
Dede Devletçilik den başlar söze bak evlat der... 
1-Devletçilik ;Rahmetli oldu. Artık yol ve köprüleri şirketler yapıyor ücretleri, onlar topluyor..Eskiden "gülek boğazı" nda toroslardan geçit sağlamak için yıllarca kazma kürek sallanarak yapılan yollar artık devasa hilti ve matkaplarla delip geçiyorsun ama "vatandaş olarak" para vermeden artık geçemezsin.. İletişime ilişkin haberleşme araçları ve alt yapısına dair yatırımlar da eskiden devlet eliyindeyken simdi acık İstihbarat olarak, yabancı şirketlere  geçti evladım..Yıllar sonra aldığımız kabotaj hakkımız vardı.. Limanlar arası gemimiz gidemezdi.. Artık limanlar bile özelleşti.. Yabancıların elinde port diye işgale hazır hale getirildi.. Selanik'i hatırla, "BURSA gibi Türk şehriydi" Yunan askerleri geldiğinde, sonradan Yunanistan a oğlu bakan olan vali, onları törenle karşıladı ve tek kurşun atılmadan''şehrin  anahtarını" onlara teslim etmişti.. THY devletin ama içinden cücük firmalar eliyle zararları, onlara yuklenırken , karlı alım satım reklam hizmetleri de partilere verilerek, kar yolları grnişletiliyor Sakın unutma...Yol  her şey demektir.. 
Bu arada torun söze girer 
-Peki dede bu Devletçilik çok mu kötü bir şey "devlet don dikemez don satmaz" diyorlar..
-Bak evlad sermaye yoksa birikim yoksa devlet dön da yapar atlet de ama bu devletin ekonomik sosyal olarak duruma göre davranma kartını görmezden gelmemek anlamına gelmez..Atatürk ün diğer bir ilkesi halkçılık dır.. 
2-Halkçılık ;Ben de ne olduğunu unuttum..Ama sana  örnekleme ile anlatayım.. Eskiden her kasabada vilayette sözü geçen ağalar beyler şeyhler vardı.. Sen onların yanında köpek bile olsan dışarıdaki vatandaşa göre daha fazla haysiyetin vardı.. Halkı ekmeğe muhtaç, okumak, istersin okuyamazsın,çünkü bu tür şeyler hepsi imtiyazlı bu ailelere aitti.. Hatta anlatılır Torosların gavur dağları denilen kısmında Atatürk adana  bahçe yakın ların da yurt gezisindedir.. Hurşit Ağa oradaki köyleri n sahibidir.. Atatürk ü karşılayan heyetin başındadır.. Kim olduğunu sorduğunda Hurşit Ağa der... Hikaye bu ya Atatürk ver yavere bir altın der. Tekrar sorar tekrar Hurşit Apa der.. Her ağa deyişine. Bir altın verir.. Sonra yanımdaki kulağına eğilir Ağa deme Hurşit de der.. Ve Atatürk sorduğunda Hurşit der ve kesenin tükenöesindem kurtulur... Okullar bile eskiden trahomlu olanlar ın kaydedildiği fakir okulları ile zengin ebeveynlerin olduğu okullara kaydı yapılırdı.. Fakirsin diğer okula kesinlikle kaydı n yapılmazdı..Torun yine lafa girer... 
-peki dede şimdi bu kpss ye girip de sözlüden sonra işe  girenler de halkçılık olduğu için mi bizim Fevzi abi den parti referans kagıdı istemişler..
Dede der ki "Söze başlarken ne dedim? Ben de artık ne olduğunu unuttum dedim.. Bize önce unuttıracaklar.. Onun için bem sana bunları anlatıyorum. Halkçılığn bittiği yer de  tek  partili vatandaş vardır.. ve o partili in kendisi devletin ve milletin asli unsur olarak görmesi vardır.. Gelelim Atatürk ün diğer bir ilkesine bunu n adı laiklik dir.. Eğer laikli varsa insanlar arasında karşılıklı sevgi saygı ve toplumda huzur vardır.. 
3-Laiklik ;Eğer devletin bir Memuru, imanı getirir ve götürürse din eksenli devlet olursun.. İmanlı ve imansız diye ayrılanlar kızar Camiye de gitmezsin.. Kimsenin ayırım yapmadığı zaman herkesin inanç serbestliğine sahip olması gibi bir şeydi.. İmam da papazda haham da işlerini yaparken diğer kamusal işlere karışmaz gibi bir şeydi..Din eksenli devlet olursam cemaatler mezhepler arası Savaşlar kaçınılmaz söndür. Dünya da ilk üniversite NİZAMİYE Medreseleridir.. Ama Mezhepler savaşına kurban girmiş ondan sonra kurulan Bologna OXFORD gibi üniversiteler dururken NİZAMİYE üniversitelerinin sadece adı kalmıştır.. Torun yine söze girer 
-Peki dede bu imam hatip okulları gök yüzünde kesfedilecek yıldız. Kalmadığı için mi diğer okulların önüne sayısal olarak geçti?diye sorar.. Dede
-Olur mu evladım der.. Uydu fırlatıyoruz.. Uzayı kesfetmeye hazırlanıyoruz.. Uzay ordusu kuracağız ama bu dinci geçinenler dindar insanlara başka türlü tahakkum edemeyecekelrini biliyorlar.. 
4-Milliyetçilik,Türkiye cumhuriyetini kuran asli unsur Türk milliyetçiliği dir.. Önce 1961 Anayasasında Atatürk Milliyetçiliği diyerek solcular tecavüz etmeye kalktı.. 2002 den sonrasında ise osmanlıcılar Türk milliyetçiliği diye bir kavramı Osmanlı soyuna imdirgediler.. Her dönem hedefte Türk milliyetçileri olmuştur.. Ama hep salakları devşirilmiştir..
5-inkılapçılık,Devlette ilerlemenin motoru olan bu ilkeye 2002 yılında hunharca sahiplenen ters devrimle Türk milletinin kazanımlarına el attılar.. Demografik yapı elden geçti, gümrük kapıları aç bilaçlara açıldı.. Hastalıklar hortladı.. Nufus yapıları sehırlerde değişirken Arapça kelamlar Türkçe kelimelerin önüne geçti.. Fen liseleri işlevsizleşirken, imam hatip okulları asrın okuluna dönüş sunumu yapıldı.. Yağdanlıklar gazeteci ve akademisyen sıfatlı olarak koro halinde beyinlerimizi yıkamaya kalktılar.. Lawrence yerine soyunan Fetö lideri bir nesli yok ederken devletin kurumlarını ve kurum iç İnde çalışanlarını birbirine düşman hale getirdi..Tayland Usulü kerhanecilik, katolog usulü kerhanecilik olarak sisteme duhul edildi.. Ana ve baba Değersizleştirme, diğer kutsallarımızın da Değersizleştirmesinin mihengi oldu.. İnkılapçılak aslında iyi bir şeydi hep ileri gitmeyi ifade ederdi.Ama geri geri gitmek de olduğun yerden hareket ettiğin anlamına gelir.. .
6-Cumhuriyetçilik ;Herkes cumhuriyetçi ama ortada güçler ayrılığı ile kurulmuş etrafımda bir sürü kan lekesi olan cumhuriyet yerine başkanlıkımsı bir sistem getirdiler.. Ama başka lıktan ziyade SEÇİLMİŞ MONARK gibi bir şey.. Meclise çıkarılan, CK lar gönderiliyor ve noter gibi meclis bunu onaylayarak resmi gazeteye gönderiyor.. Bakanların meclis içi seçimleri ve onların güvenoyu ile denetimi ve düşürülerek seçime gitmek gibi haller artık tarihe karıştı.. Onun yerine dışarıdan bir çocuk getiriyorsun, söz dinlesin diye sen daha lep demeden o hemen leblebi olduğunu anlıyor ve böylece sistem demokrasimsi gibi işliyor.Herkes memnun gibi duruyor Ama içten homurdanıyorlar.. Kamuoyu baskısı vardı. Eskiden asağı dan yukarıya denetlerdin. Şimdi korku ile yukarıdan asagıyı denetliyorsun.
Bak dedeciğim biziM de kız arkadaşlarımız oldu ama biz onların ellerini bile tutamazdık.. Bizim zamanımızda sevdalar hep uzaktan çekilirdi.. Misafirliğe gittiğimizde canımız cekse de ne içersin diye sorduklarında meyve suyu demez çay derdik.. Çünkü ortaya giderken bizi tembihlerdi.. Anamız babamız.. Udlu küşümlü insanlardı.. Onlar.. Ve o sebeple özgürlüğü içimiz de yaşadık ama mudahele edenin de bileğini kırdık.. 1961 anayasını özgürlük diye yutturmaya kalktılar biz yine yutmadık Atatürk Milliyetçiliği olmaz Atatürk ün milliyetçiliği olur dedik.. Şimdi de Osmanlı bir soy adıdır. Osmanlıcılık Türk milliyetçiliğinin yerine ikame edilmez diyoruz.. Evet devletçiyiz diyoruz. Ama devlet tüm üretim kademelerinde değil üretimin  stratejik noktalarında ilk başlangıc ve ivme katarak  terketmeden var olmayı, ekonomiyi dingin tutmayı, yön vermeyi, eşitlikçi fırsat tanımayı, desteklemeyi ve tekelciliğe engel olarak haksız rekabete engel olmayı amaçlar diyoruz.. .. Sonuna kadar halkçıyız.. Kendini bozmayan asli değerlerini inkar etmeyen etse de, yokluğa mahkum edilmeyen tüm insanların  eşitliğine inanıyoruz.. Türkiye cumhuriyetini kuran halkın tümüne Türk milleti denir tanımlamasını sonuna kadar kabul ediyoruz... Adama göre kanun değil her adam aynı eşit uygulanan kanun diyoruz.. Üstülünlük çalışkanlıktadır diyoruz..
Milliyetçiyiz. Hem de Türkiye Cumhuriyetini kuranların milliyetçiliği kadar has, HALİS müstesna kültür Milliyetçiyiz.. Bu uğurda ölümü de ibadet sayarız.. Kaleleri fethine izin vermeyiz geçici iskana tabi olanlara da bunun hesabını harab ettiikleri kadar sorarız.osmanlı yi da Selçuklu yu da Mete yi bizden sayarız.. Tarihimizin bütünlüğüne Babası  Selçuklu Atabey i olan  Selahetin Eyyubi yi de eşdeğer tutarız.. Diğer milletin ezilmesine ve ezenlere karşıyız, mazlumun yanındayız...
İnkılapçıyız. Tüm insanlığa ve alemlere faydalı yenilikler acık ve kabul ederiz.. Yıkıma dayalı yenilik olarak gösterilen şeylerin tamamına karşıyız..
Tüm sistemin temeli laiklik tir.. Bir inancın diğer bir inanca üstünlüğü olmadıgı gibi her takva sahibi kendi  önceliğine  katkı sağlar... İnançlar arası karşılıklı saygı ve hürmet esasını benimser hiçbir inancı öncelik için referans kabul etmeyiz.. Eşitlik adalet aynı sartları taşıyanlar için bir anlam ifade eder
DEDECİĞİM bunlar senin için bir şey ifade ediyorsa ne ala yoksa ona da pekala biz gidene kadar bu doğruları savunurız..senden ricam ve hatta vasiyetim lütfen kandırılan olma... 

TORUN HALİLİ .
Etiketler : BAK DEDECİĞİM
Yazarın Son Yazıları
Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.